För dig som är kontaktombud


Att vara kontaktombud är en viktig uppgift, som när samverkan är igång inte tar mer än cirka en kvart i månaden. Samverkan mot brott

I områden med många boende kan det vara praktiskt att utse ett huvudkontaktombud som blir den naturliga länken mellan Polis/kommun och övriga kontaktombud. Förutom de uppgifter som kontaktombuden har så har huvudkontaktombudet ansvaret för att hålla uppdaterade kontaktlistor på vilka kontaktombud som ingår i området.

  • Delta i utbildning hos polis/kommun avseende Grannsamverkan.
  • Delta i informationsträffar ordnade av polis eller fastighetsägare.
  • Informera hushållen i det egna området om Grannsamverkan och skapa engagemang för medverkan och löpande ansvara för att hushåll i det egna området får del av ny information. Läs mer här
  • Årligen ha en träff med grannarna i det egna området och diskutera samarbetet.
  • Upplysa grannarna om vikten av att uppfylla kraven för Grannsamverkan och också informera om motiven till varför kraven finns, d.v.s att det krävs samverkan för att det ska fungera och att man kan göra mycket själv för att försvåra för brottslingarna.
  • Till anslutna hushåll fördela dekaler och annan information, från polis, samt kunna hänvisa de boende till blanketter som bland annat Grannlappen, inventarielista och blankett för iakttagelser i samband med misstänkt brott.
  • Informera nyinflyttade om Grannsamverkan, inbjuda dessa att delta och leverera relevant information till dem.

Blanketter


Spridning av information

Det är väldigt viktigt att man inte sprider information inom gruppen som kan kränka en annan person.
Det är inte tillåtet att sprida information om enskilda personer eller uttrycka sig kränkande om grupper av människor.

Anmäl till polisen

Vid pågående brott ska alltid Polisen kontaktas på 112.
Det är också viktigt ur samhällssynpunkt att alla brott anmäls. Polisanmälan gör du via www.polisen.se eller per telefon, 114 14.

Gör en polisanmälan

Det är viktigt ur samhällssynpunkt att alla brott anmäls. Polisanmälan gör du via www.polisen.se eller per telefon, 114 14. Dessutom är det så att brottet i regel måste polisanmälas om du önskar ersättning från ditt försäkringsbolag för stulet gods eller förstörelse. På Polisens hemsida finns även blanketter som du använder för att fylla i de föremål som blivit stulna.

Godbeskrivning

För att ge polisen bästa möjliga förutsättningar att lösa ett inbrott bör ingenting röras innan brottsplatsundersökning utförts. Vid bostadsinbrott skickas normalt polis till platsen. De tar upp en formell polisanmälan, säkrar spår och förhör vittnen. Om säkrade spår och ledtrådar inte direkt leder till någon misstänkt, kan det innebära att utredningen läggs ner. Detta upplevs av många drabbade som mycket frustrerande, vilket i en del fall kan bero på att man tolkar detta som att polisen ”inte bryr sig” och att man aldrig kommer att försöka få fast de skyldiga.

I praktiken innebär nedläggningen att utredningen är vilande i avvaktan på information som kan leda undersökningen framåt. Polisen tar upp utredningen igen om något nytt framkommer i ärendet. Ofta kan det handla om att en gripen tjuv kan bindas till flera andra brott i efterhand eller att man hittar några av de stulna sakerna. Tala med dina grannar om händelsen – alla iakttagelser runt brottet är viktiga. Genom blanketten kan du på ett enkelt sätt ge polisen information som kan leda undersökningen framåt.