Informationsfilmer


Här hittar du 24 filmer om Grannsamverkan och hur du startar upp verksamheten.
Dessutom finns en rad filmer som beskriver hur du kan säkra upp ditt hem genom förebyggande åtgärder såsom mekaniska skydd och larm.

العربية

Informationsfilmer

Så tänker tjuven

Vad är Grannsamverkan

Starta Grannsamverkan

Grannsamverkankrav

Flerfamiljshus/minimikrav

Villa/kontaktombud

Flerfamiljshus/kontaktombud

Villa/minimikrav

Förebyggande åtgärder flerfamiljshus

Förebyggande

Ytterdörrar

Brevinkast postfack

Fönster

Nycklar

Förråd garage

Fönster dörrar

Värdeförvaring

Larm

Förebyggande åtgärder villa

Förebyggande

Ytterdörrar

Brevinkast postfack

Fönster

Nycklar

Förråd garage

Fönster dörrar

Värdeförvaring

Larm