Informationsfilmer
Här finner du en rad olika filmer om Grannsamverkan. Dels om vad Grannsamverkan är och dels hur du startar. Dessutom finns en rad filmer som beskriver hur du kan säkra upp ditt hem genom förebyggande åtgärder såsom mekaniska skydd och larm.

Läs mer >>

Skydda dig mot brott
För att försvåra för tjuven finns en rad åtgärder var och en kan vidta. Hemsäkerhet genomförs i tre steg. Utöver Grannsamverkan är det också viktigt att se över sitt mekaniska skydd som kan kompletteras med larm. Vi rekommenderar även märkning och registrering av värdeföremål.

Läs mer >>