Mekaniskt skydd

Ett bra inbrottsskydd ska inte bara försvåra inbrott, utan också försvåra bortförandet av stöldgods samt avskräcka från inbrottsförsök. Inget inbrottsskydd är fullkomligt men ju svårare det är att fullborda ett inbrott desto större är möjligheten att förövaren misslyckas eller blir upptäckt. På www.samverkanmotbrott.se kan du läsa mer och se informationsfilmer om mekaniskt skydd och larm.

Fönster

Står det att låset är klass A eller B betyder det att låset är anpassat för låsning av fönster.Samverkan mot brott

Ett bra fönsterlås gör att tjuven inte kan öppna fönstret utifrån och därmed lätt ta sig in i bostaden. Det försvårar även för tjuven att lyfta ut saker utan att riskera att skära sig på en trasig fönsterruta.

Om ditt hem har fönster i markplan, som kan nås från loftgång, tak eller med hjälp av stege samt källarfönster så är dessa fönster extra utsatta och därför viktiga att inbrottsskydda. Fönster som sällan öppnas, till exempel källarfönster kan skruvas igen med envägsskruv eller monteras med fönsterspärr, som är ett metallbeslag som skruvas fast på insidan av fönstret.

Elektromekaniskt lås/kodlås där du låser dörren med hjälp av en eller flera förprogrammerade koder som du själv väljer finns i dag ute på marknaden till försäljning, men det finns ännu inga produkter som är godkända för låsning av fönster

Byt alltid lås innan du flyttar in en ny bostad för du vet aldrig hur många kopior det finns ute på vift.

Har du eller funderar du på att skaffa kassettfönster kan du försegla med silikon innanför glaslisten för att försvåra för tjuven att plocka ur hela fönstret.

Förklaring till olika låsbegrepp kan du få via Stöldskyddsföreningens hemsidaSamverkan mot brott

Fönsterdörrar

Står det att låset är klass B, betyder det att låset är anpassat för låsning av fönsterdörr.Samverkan mot brott

Fönsterdörrar är en vanlig inbrottsväg. Bra lås till fönsterdörren gör att tjuven inte kan öppna dörren utifrån efter att ha slagit sönder rutan. Det gör att det blir svårare att ta sig in och också att lyfta ut stulna föremål utan att behöva göra det genom en trasig ruta med risk för att skära sig eller förstöra föremålen. Många fönsterdörrar saknar skydd i spegeln under fönstret. Spegeln kan man då förstärka med stålplåt. Saknar dörren stålplåt blir det enkelt för tjuven att sparka in spegeln och via den vägen ta sig in i hemmet.

Sätt lås på altandörren. Helst ska det vara en säkerhetspanjolett med hakregel och låsbart handtag.

Elektromekaniskt lås/kodlås där du låser dörren med hjälp av en eller flera förprogrammerade koder som du själv väljer finns i dag ute på marknaden till försäljning, men det finns ännu inga produkter som är godkända för låsning av altandörrar.

Förklaring till olika låsbegrepp kan du få via Stöldskyddsföreningens hemsidaSamverkan mot brott

Ytterdörrar

Observera att dörren måste kunna öppnas inifrån när någon är hemma för att kunna evakuera vid en eventuell brand.Samverkan mot brott

Ibland glömmer man att bakdörren behöver ha samma skydd som entrédörren. Bakdörren kanske ligger skyddat och med lite eller ingen insyn alls. Där kan en inbrottstjuv stå och bryta upp dörren med minimalrisk för upptäckt. Alla dörrar som leder till en bostad bör ha samma säkerhetsskydd. För fönsterdörrar finns dock särskilda rekommendationer. Säkerhetsdörrar med godkända låsenhet bör finnas i alla hem. Låsen gör att tjuven inte kan öppna dörren inifrån efter att ha tagit sig in i hemmet och hindrar att den vägen ta sig ut med stulna föremål.

  • En entrédörr ska ha en godkänd låsenhet kompletterat med borrskyddsplåtar
  • Bakkantsäkring bör finnas monterade på alla utåtgående dörrar för att förhindra uppbrytning
  • Säkerhetsdörrar är vanligast att man installerar i lägenhet/flerfamiljsbostäder och anledningen är att det är den vanligaste vägen in, men de finns även i villor.
  • Säkerhetsdörrar provas i olika klasser. I dina försäkringsvillkor kan det pratas om godkänd säkerhetsdörr, med detta menas att dörren ska vara intygade i lägst klass 2 eller MK 3. Du får alltid ha en högre klass men aldrig en lägre för att uppfylla försäkringskraven.
  • Monterar man en säkerhetsdörr får inga förändringar göras på eller i dörren, efter att den har blivit monterad för då faller certifikatet för dörren.
  • På de dörrar som benämns med MK 3 och uppåt måste du själv tala om att du vill att de sätter in intygade lås i dörren då det inte är ett krav för att få dörren intygad.
Förklaring till olika låsbegrepp kan du få via Stöldskyddsföreningens hemsida.Samverkan mot brott

Nycklar

Nycklar bör vara kopieringsskyddade, det minskar risken för inbrott om nyckeln blir stulen.

När du flyttar in i ett nytt hem kan det vara en god idé att byta ut låset som den förra ägaren eller hyresgästen hade. På så sätt har du full koll över alla nycklar som finns till hemmet.

Värdeförvaring

Har du värdeföremål eller kontanter hemma så bör dessa förvaras i ett säkerhetsskåp eller i ett värdeskåp. Tänk på att skåpet måste förankras i golv eller vägg enligt tillverkarens anvisningar.

Ett bra skåp gör att det tar betydligt längre tid för tjuven att komma åt dina värdesaker.

Postlåda och postfack

Vid påverkan på postlåda eller brevinkast bör du kontakta polisen.Samverkan mot brott
En lättillgänglig postlåda gör det enkelt för tjuven både att se om du är bortrest men också för id-kapning – exempelvis genom att beställa kreditkort i ditt namn och sedan vittja din post och börja handla. Ha därför ett lås på din postlåda. För lägenheter med brevinkast finns det diverse olika lösningar ute på marknaden som omöjliggör för tjuven att se in i brevinkastet och titta efter eventuell post som ligger på golvet. Vissa flerfamiljshus har postfack samlade i entrén som vanligtvis är låsbara.

Förråd och garage

Förvara aldrig värdesaker i garaget eller förrådet om du inte har ett bra mekaniskt skydd.Samverkan mot brott
Vipportar till garage är oftast väldigt enkla för tjuven att forcera. Det finns en skyddande kåpa att köpa som ska monteras över handtaget. Det försvårar uppbrytning av handtaget. Finns det dessutom separat gångdörr till garaget eller förrådet så bör det vara en säkerhetsdörr med godkänd låsenhet liksom andra ytterdörrar.