Skydda dig mot brott

För att försvåra för tjuven finns en rad åtgärder var och en kan vidta. Hemsäkerhet genomförs i tre steg. Utöver Grannsamverkan är det också viktigt att se över sitt mekaniska skydd som kan kompletteras med larm. Vi rekommenderar även märkning och registrering av värdeföremål.

Godkända säkerhetsprodukter

Ofta talas det om vad som är godkända produkter för inbrottsskydd. Med godkända produkter menar man att produkterna har genomgått provning och fått ett certifikat på att produkten uppfyller kraven i en norm eller standard. De produkter som är certifierade av SBSC rekommenderas av SSF Stöldskyddsföreningen och försäkringsbolagen hänvisar ofta i sina villkor till dessa rekommendationer.

I de normer som anger vad produkterna ska uppfylla för krav finns klassificeringar för bland annat dörrar, fönster och fönsterdörrar. Vissa andra produkter har ingen certifiering men kan ändå vara ett gott skydd. Det första du behöver göra är att kontrollera med ditt försäkringsbolag vad de ställer för krav för att du ska få ersättning vid ett eventuellt inbrott. Kraven kan nämligen variera mellan olika försäkringsbolag.

Kontakta SSF kostnadsfria rådgivning 0771-SSF SSF (0771-773 773) för att få en lista på de produkter som de rekommenderar.