62 inbrott varje dag

samverkanmotbrott_se Nyheter

Varje dag utsätts 62 svenska hem för inbrott men ökningen är liten under 2015.

Läs mer!