Inventarielista

Du kan registrera dina ägodelar, oavsett om de är märkta eller inte i olika stöldskyddsregister på marknadenalternativt göra en egen inventarielista som du kompletterar med detaljerade fotografier eller filmer på stöldbegärliga föremål. Förvara inventarielistan och bilder på en annan plats än i hemmet, t ex i bankfacket om du inte lägger dem i ett register. Att lista sina ägodelar gör det också lättare i kontakten med ditt försäkringsbolag om det skulle uppstå en skada, t ex inbrott eller brand.

Se också till att ha värderingsintyg på smycken, konst och andra värdefulla föremål. Förvara även kvitton och värderingsintyg på en säker plats.

Märkning

Du kan skydda dina ägodelar genom att försvåra för tjuven att alls komma in i din bostad, men också genom att märka dem. På marknaden finns märkprodukter/tjänster som du kan märka dina ägodelar på egen hand.

OBS! Var försiktig när du märker konst och antikviteter och anpassa märk metoden till det som ska märkas. Gravyr t ex kan förstöra värdet, då är det bättre att fotografera och registrera föremålen.Samverkan mot brott
Till inventarielistan