Grannsamverkansträffar sker digitalt

Christian Uncategorized

Genom utbildningar i grannsamverkan hoppas kommunen kunna minska förebygga brott i bostadsområden. Nu sker utbildningar digitalt.

Läs mer här.