Inbrottsvåg i Salem 2020 – trots pandemi och hemmajobb

ChristianNyheter

De flesta inbrott i Salem ska ha skett i områden utan Grannsamverkan. Den 15 april kommer det hållas en digital utbildning i grannsamverkan för Salem- och Södertäljebor.

Läs mer här.