Svenska


Här hittar du 24 filmer om Grannsamverkan och hur du startar upp verksamheten.

Dessutom finns en rad filmer som beskriver hur du kan säkra upp ditt hem genom förebyggande åtgärder såsom mekaniska skydd och larm.

Så tänker tjuven

Ladda ned

Vad är Grannsamverkan?

Ladda ned

Starta Grannsamverkan

Ladda ned

Grannsamverkankrav

Flerfamiljshus / minimikrav

Ladda ned

Kontaktombud

Ladda ned

Villa / minimikrav

Ladda ned

Förebyggande åtgärder flerfamiljshus

Förebyggande

Ladda ned

Fönster

Ladda ned

Fönster dörrar

Ladda ned

Ytterdörrar

Ladda ned

Nycklar

Ladda ned

Värdeförvaring

Ladda ned

Brevinkast postfack

Ladda ned

Förråd garage

Ladda ned

Förebyggande åtgärder villa

Förebyggande

Ladda ned

Fönster

Ladda ned

Fönster dörrar

Ladda ned

Ytterdörrar

Ladda ned

Nycklar

Ladda ned

Värdeförvaring

Ladda ned

Brevinkast postfack

Ladda ned

Förråd garage

Ladda ned