För dig som är kontaktombud


För dig som är kontaktombud


Att vara kontaktombud är en viktig uppgift, som när samverkan är igång inte tar mer än cirka en kvart i månaden.
I områden med många boende kan det vara praktiskt att utse ett huvudkontaktombud som blir den naturliga länken mellan Polis/kommun och övriga kontaktombud. Förutom de uppgifter som kontaktombuden har så har huvudkontaktombudet ansvaret för att hålla uppdaterade kontaktlistor på vilka kontaktombud som ingår i området.

En viktig del inom Grannsamverkan är att information om brott sprids från Polisen till dig som kontaktperson och vidare ut till de boende. Idag finns en rad olika kanaler för hur man kan sprida information. Men det är viktigt att komma ihåg att inga elektroniska hjälpmedel ersätter det fysiska mötet mellan grannar och rörelse i området.

Exempel på sådana kanaler är:

  • Brev/lapp i brevlåda
  • Anslag på gemensamma anslagsplatser
  • Maillistor
  • SMS-listor
  • Sociala medier
  • Appar

Varje Grannsamverkansområde väljer själva hur informationen ska spridas. För att nå bästa resultat bör man tänka på följande innan man väljer kanal:

  • Kan alla boende nås av samma kanal? Om inte bör man använda flera kommunikationssätt.
  • Vilken typ av information ska vi delge via kanalen? Tänk på att viss information kan vara känslig och inte bör spridas till fler än nödvändigt.
  • Det är viktigt att det finns någon som ansvarar för informationen och kan se till att kanalen är ren från exempelvis kränkningar och förtal och som kan ta bort användare som bryter mot regler. Vidare bör man i sin grupp komma överens om ifall det ska vara ok eller inte med reklam i kanalen. Skriv ut och meddela vem som är ansvarig i ert område.
  • Hur säker är kanalen? Kan obehöriga nå informationen? Man bör säkerställa att kanalen man kommunicerar genom är säker så att inga obehöriga nås av information om personuppgifter eller vem som är bortrest etc. För denna typ av information bör man använda andra kanaler.

Vid pågående brott ska alltid Polisen kontaktas på 112. Tips om brott lämnas till Polisen på telefon 114 14.

Använd gärna brevmallen när du vill kommunicera med dina grannar och vill ha med Grannsamverkansloggan.

Gör en polisanmälan

Det är viktigt ur samhällssynpunkt att alla brott anmäls. Polisanmälan gör du via Polisen eller per telefon, 114 14. Dessutom är det så att brottet i regel måste polisanmälas om du önskar ersättning från ditt försäkringsbolag för stulet gods eller förstörelse. På Polisens hemsida finns även blanketter som du använder för att fylla i de föremål som blivit stulna.

Godbeskrivning

För att ge polisen bästa möjliga förutsättningar att lösa ett inbrott bör ingenting röras innan brottsplatsundersökning utförts. Vid bostadsinbrott skickas normalt polis till platsen. De tar upp en formell polisanmälan, säkrar spår och förhör vittnen. Om säkrade spår och ledtrådar inte direkt leder till någon misstänkt, kan det innebära att utredningen läggs ner. Detta upplevs av många drabbade som mycket frustrerande, vilket i en del fall kan bero på att man tolkar detta som att polisen ”inte bryr sig” och att man aldrig kommer att försöka få fast de skyldiga.

I praktiken innebär nedläggningen att utredningen är vilande i avvaktan på information som kan leda undersökningen framåt. Polisen tar upp utredningen igen om något nytt framkommer i ärendet. Ofta kan det handla om att en gripen tjuv kan bindas till flera andra brott i efterhand eller att man hittar några av de stulna sakerna. Tala med dina grannar om händelsen – alla iakttagelser runt brottet är viktiga. Genom blanketten kan du på ett enkelt sätt ge polisen information som kan leda undersökningen framåt.