Brottsförebyggande tips


Brottsförebyggande tips


Tips och åtgärder

Det är viktigt att du och dina grannar hjälps åt att få era bostäder att se bebodda ut även om ingen är hemma och att det grundläggande skyddet fungerar. Här följer en rad tips som i olika utsträckning kan tillämpas på villa-/radhusområden eller i flerfamiljshus.
 • Informera grannarna även vid kortare bortavaro (och även kontaktombudet om ni är borta mer än några dagar).
 • Arrangera så att lampor tänds och släcks, helst oregelbundet och bara när det är mörkt ute.
 • Låt radion gå på med timer så det hörs ljud i hemmet. Slå dock inte på TV-apparaten eftersom detta ökar brandrisken. Tänk också på att inte störa grannarna med för hög volym.
 • Installera utomhusbelysning som tänds med rörelsevakt vid entré- och altandörrar.
 • Be någon granne tömma brevlådan på post och reklam och peta in posten om den sticker ut.
Alternativet är att ha en stor och låst brevlåda, där tjuven inte kan se om den innehåller post.
 • Be en granne att skotta efter snöfall eller i varje fall trampa upp spår i snön. Grannen kan också köra sin bil fram och tillbaka några gånger på infarten. Under sommartid kan grannen klippa gräsmattan vid längre bortavaro.
 • Be en granne lägga sopor i soptunnan så att den inte står helt tom och parkera sin bil på er tomt då och då så att huset ser bebott ut.
 • Förvara trädgårdsredskap och stegar inomhus, i låst förråd eller fastlåsta, så att tjuven inte kan använda dem till att krossa fönster med eller bryta sig in i ditt eller dina grannars hus.
 • Lämna inte stöldbegärliga möbler, grillar och trädgårdsmaskiner etc. olåsta på uteplatsen.
 • Tala inte om att du är bortrest på telefonsvararen och skylta inte på nätet när du reser bort.
 • Var försiktig med statusuppdateringar i sociala medier, tala inte om att du är bortrest och hur länge. Kom också ihåg att många tjänster geotaggar dina inlägg (Facebook, Instagram, Twitter m fl).
 • Lås fönster och dörrar. Lämna inte några nycklar hemma, även de smartaste gömställen kan avslöjas.
Sammanfattningsvis: se till att ditt hem ser bebott ut fast du inte är hemma. Leksaker, tvätt på tvättlina och disk på diskbänken är bra tips att be din granne arrangera under tiden du är borta. Förändringar måste dock göras så att det inte ser lika ut dag efter dag.

För att försvåra för tjuven finns en rad åtgärder var och en kan vidta. Hemsäkerhet genomförs i tre steg. Utöver Grannsamverkan är det också viktigt att se över sitt mekaniska skydd som kan kompletteras med larm.

Dessutom rekommenderar vi även märkning och registrering av värdeföremål.

Produkter

Inventarielista

Du kan registrera dina ägodelar, oavsett om de är märkta eller inte i olika stöldskyddsregister på marknadenalternativt göra en egen inventarielista som du kompletterar med detaljerade fotografier eller filmer på stöldbegärliga föremål. Förvara inventarielistan och bilder på en annan plats än i hemmet, t ex i bankfacket om du inte lägger dem i ett register. Att lista sina ägodelar gör det också lättare i kontakten med ditt försäkringsbolag om det skulle uppstå en skada, t ex inbrott eller brand. Se också till att ha värderingsintyg på smycken, konst och andra värdefulla föremål. Förvara även kvitton och värderingsintyg på en säker plats.
Läs mer

Märkning

Du kan skydda dina ägodelar genom att försvåra för tjuven att alls komma in i din bostad. Men du kan också försvåra vidare försäljning genom att märka dem. Möjligheten att få tillbaka din ägodel ökar också om den är märkt då polisen kan härleda den till dig när de beslagtagit stöldgods. På marknaden finns märkprodukter/tjänster som du kan märka dina ägodelar med. OBS! Var försiktig när du märker konst och antikviteter och anpassa märk metoden till det som ska märkas. Gravyr t ex kan förstöra värdet, då är det bättre att fotografera och registrera föremålen.

Tips och råd för lägenhet