Grannsamverkans app


Nu finns en app för Grannsamverkan!

Nu lanseras en app för att sprida kunskap om Grannsamverkan, ge tips om hur du kan minska risken för inbrott och stölder i ditt bostadsområde samt underlätta kommunikationen grannar emellan.

Appen är ett bra hjälpmedel för de som vill starta nya Grannsamverkansområden genom att de hittar relevant information om Grannsamverkan vilket skapar en förståelse för att det är en brottsförebyggande metod där även Polisen är aktiv. De finner även brottsförebyggande information i appen om hur de skyddar sig, sitt hem och sina ägodelar från stöld.

För dig som är polis så underlättar appen ditt arbete med Grannsamverkan genom att du i appen:

  • Väldigt enkelt kan beställa material till dina Grannsamverkansområden.
  • Lätt kan skicka information till flera Grannsamverkansområden.
  • Lätt kan hämta filmer och broschyrer till informationsträffar.

Appen för Grannsamverkan är framtagen av SSF Stöldskyddsföreningen och är oberoende och kostnadsfri. Den som skapar en grupp i appen måste identifiera sig med BankID.

Appen är framtagen med stöd av intressenterna i Samverkan mot brott (SAMBO).

Instruktioner för användning av GSV appen