Båtsamverkan


Båtsamverkan fungerar på ett likartat sätt som Grannsamverkan. Arbetet bygger på samverkan mellan t ex polisen, båtägare, båtklubbar, kommuner och marinor och går ut på att gemensamt öka bevakning och uppmärksamhet samt vida åtgärder för att skydda egendom och därigenom förebygga brott.

Varje år stjäls stora mängder båtmotorer men även hela båtar och båttillbehör i Sverige. Inte sällan hamnar godset utanför landets gränser, och brotten klaras sällan upp. Båtsamverkan har visat mycket positiva brottsförebyggande effekter och i vissa områden har stölderna gått ner mycket kraftigt efter att man startat båtsamverkan.

Båtsamverkan innebär bland annat:

  • gemensam tillsyn av båtplatser och båtar
  • ökad uppmärksamhet på vilka som rör sig i området
  • kontakt med polisen vid misstänkt verksamhet i området
  • att se över stöldskyddet för sin båt, motor och båtens övriga tillbehör

Hur startar man Båtsamverkan? Båtsamverkan hanteras inte av Samverkan mot brott/Grannsamverkan Sverige utan drivs av Larmtjänst. De har tillsammans med sakförsäkringsbolagen inom båtförsäkringar tagit fram material som via polisen distribueras ut till de områden som startar Båtsamverkan. Är du intresserade av att starta Båtsamverkan kontakta din lokala polis, 114 14.