Beställning material


Aktiva Grannsamverkanområden

Det är viktigt att material endast delas ut till aktiva Grannsamverkan områden så att konceptet inte urvattnas.
Vad som avses med aktiva områden kan du läsa här.

Material kan enbart beställas genom polisen eller lokala brottsförebyggande råd och försäkringsbolag och då i samarbete med polisen.

Broschyrer, dekaler och skyltar

Det mesta materialet är kostnadsfritt men västar och material till parkeringar tar vi ut självkostnadspris för.

Att tänka på vid beställning:

  • Beställ bara material som går åt de närmaste 3 månaderna, bygg inga lokala lager, då riskerar materialet att bli inaktuellt.
  • Visst material finns digitalt och kan laddas ned här.
  • Skyltar är beräknat 2 – 4 per område, oavsett storlek
  • Dekaler är beräknat 1 - 3 per hushåll, oavsett storlek
  • Om du beställer västar eller material till parkering tänk på att du måste ange faktureringsuppgifter också.

Om du gör en stor beställning kan vi tänkas dra ner på antalet vid leverans. Vi har en begränsad materialbudget och vi vill säkerställa att materialet räcker till hela landet.

Utskick av material

När du fyllt i din beställning skickas den till SSF Stöldskyddsföreningen. Materialet skickas till den angivna leveransadressen, vanligen inom ett par dagar dock senast inom en vecka.

Frågor och svar

Du är välkommen med dina frågor till Mari Schmidt 08-783 75 39 eller till SSF Kundservice
0771-773 773

Maila oss
Inga fält hittades.