Kontakt


Stöldskyddsföreningen

Namn: Lina Nilsson

Tel: 08-783 74 56

Epost: lina.nilsson@stoldskyddsforeningen.se

Hemsida: www.stoldskyddsforeningen.se


Namn: Mari Schmidt

Tel: 08-783 75 39

Epost: mari.schmidt@stoldskyddsforeningen.se

Hemsida: www.stoldskyddsforeningen.se

Folksam

Namn: Ingela Höök

Tel: 08-772 87 78

Epost: ingela.hook@folksam.se

Hemsida: www.folksam.se

Polisen Stockholms län

Namn: Anna Schelin

Tel: 010 - 564 65 12

e-post: anna.schelin@polisen.se

Hemsida: www.polisen.se

Riksbyggen

Namn: Karolina Brick

Tel: 070-291 54 47

Epost: karolina.brick@riksbyggen.se

Hemsida: www.riksbyggen.se

Brå

Namn: Erika Sallander

Tel: 08-527 584 92

Epost: erika.sallander@bra.se

Hemsida: www.bra.se

Trygg Hansa

Namn: Håkan Franzén

Tel: 0752 432 676

Epost: hakan.franzen@trygghansa.se

Hemsida: www.trygghansa.se

Länsförsäkringar

Namn: Klas Evensen

Tel: 08-588 444 72

e-post: klas.evensen@lansforsakringar.se

Hemsida: www.lansforsakringar.se

Polisen Utvecklingscentrum Syd

Namn: Damir Celebic

Tel: 11414

Epost: damir.celebic@polisen.se

Hemsida: www.polisen.se

Sveriges kommuner och regioner

Namn: Greta Berg

Tel: 08-452 79585

Epost: greta.berg@skr.se

Hemsida: www.skr.se

Villaägarna

Namn: Lennart Svensson

Tel: 010 7500107

Epost: lennart.svensson@villaagarna.se

Hemsida: www.villaagarna.se

If

Namn: Josefin Schwang

Tel: 0771-655 655

Epost: josefin.schwang@if.se

Hemsida: www.if.se

Hyresgästföreningens riksförbund

Namn: Kenneth Berglund

Tel: 072-218 80 56

Epost: kenneth.berglund@hyresgastforeningen.se

Hemsida: www.hyresgastforeningen.se

Brottsofferjouren

Namn: Fredrik Mellqvist

Tel: 116 006

Epost: fredrik.mellqvist@boj.se

Hemsida: www.brottsofferjouren.se