Kraftig nedgång av bostadsinbrott: Grannsamverkan bidragande orsak

Samverkan mot brottNyheter

https://www.marsta.nu/startsidan/kraftig-nedgang-av-bostadsinbrott-grannsamverkan-bidragande-orsak/