Om oss


Vad är SAMBO

Samverkan mot brott (SAMBO) är en organisation bestående av Polisen, försäkringsbolagen Folksam, Länsförsäkringar, If, Trygg Hansa, SSF Stöldskyddsföreningen, Brottsförebyggande rådet (Brå), Sveriges Kommuner och Regioner (SKR), Brandskyddsföreningen, Hyresgästföreningen, Riksbyggen, Dina Försäkringar, Brottsofferjouren och Villaägarna, som alla verkar för att skapa ett tryggare boende.
På uppdrag av ovanstående intressenter är SSF Stöldskyddsföreningen huvudman för verksamheten.
I dag finansierar Samverkan mot brott Grannsamverkanverksamheten i Sverige. Detta för att medborgarna i en kommun, som på eget initiativ vill öka tryggheten och minska risken för att bli utsatta för brott, inte ska behöva bekosta start och drift av Grannsamverkan i sitt bostadsområde själva.

Image
Image
Image
Image

Image
Image
Image
Image

Image
Image
Image
Image

Image
Image