Polisens och Kävlinge kommuns löften för ett tryggare samhälle

Genom medborgarlöften genomför Kävlinge kommun och Polisen insatser mot lokala problem i syfte att öka medborgarnas upplevda trygghet. Under år 2021 ligger fokus på grannsamverkan, närvaro på utvalda platser och brottsförebyggande arbete kring ungdomar.

Läs mer i denna länken.