Broschyrer


Blanketter


Spridning av information

Det är väldigt viktigt att man inte sprider information inom gruppen som kan kränka en annan person.
Det är inte tillåtet att sprida information om enskilda personer eller uttrycka sig kränkande om grupper av människor.

Anmäl till polisen

Vid pågående brott ska alltid Polisen kontaktas på 112.
Det är också viktigt ur samhällssynpunkt att alla brott anmäls. Polisanmälan gör du via www.polisen.se eller per telefon, 114 14.

Broschyrer