Villa, radhus och lägenhet


Spridning av information

Det är väldigt viktigt att man inte sprider information inom gruppen som kan kränka en annan person. Det är inte tillåtet att sprida information om enskilda personer eller uttrycka sig kränkande om grupper av människor.

Anmäl till polisen

Vid pågående brott ska alltid Polisen kontaktas på 112. Det är också viktigt ur samhällssynpunkt att alla brott anmäls. Polisanmälan gör du via www.polisen.se eller per telefon, 114 14.

Blanketter

Detta är Grannsamverkan

Utan tillfälle inget brott

Image

Grannsamverkan i flerbostadshus

Tips och råd för lägenhet

Tips och råd för lägenhet Arabiska

Tips och råd för lägenhet Engelska

Tips och råd för lägenhet Farsi

Tips och råd för lägenhet Polska

Tips och råd för lägenhet Ryska

Tips och råd för lägenhet Serbiska

Tips och råd för lägenhet Somaliska

Tips och råd för lägenhet Spanska

Tips och råd för lägenhet Turkiska