Försäkringar


Din hemförsäkring

Din hemförsäkring ersätter egendom som blir stulen både i och utanför hemmet. Sakerna värderas oftast till sitt marknadsvärde. Med så kallad stöldbegärlig egendom måste du vara särskilt försiktig.

Som huvudregel ersätter inte försäkringsbolagen stöldbegärlig egendom som du har med dig, eller förvarar, utanför din bostad. Särskilda aktsamhetskrav gäller alltid för stöldbegärlig egendom. För att få ersättning för en fickstöld måste du till exempel ha upptäckt den omedelbart och för stölder på arbetsplatser kräver många försäkringsbolag att sakerna ska ha.

Som stöldbegärlig egendom räknas till exempel kontanter, mobiltelefoner, datorer, smycken, armbandsur och liknande. Dit räknas också bland annat vin och sprit, mynt- och frimärksamlingar och vapen.

Försäkringsbolagens handläggning

Det är viktigt att du genast efter brottet anmäler skadan till ditt försäkringsbolag. Inom en vecka bör du ha fått en kopia av polisanmälan hemskickad som används då skadeanmälan görs till försäkringsbolaget.

Ofta är det svårt att i detalj redogöra för vad som stulits vid ett inbrott. I det här läget underlättar det om du upprättat en inventarieförteckning på förhand. Men du har alltid möjlighet att i efterhand göra en kompletterande tilläggsanmälan över vad som stulits samt andra uppgifter som bör framgå i anmälan.

Anmäl skadan till ditt försäkringsbolag!